Conclusie

In het voorgaande hoofdstuk is een overzicht gegeven van de kansen en risico’s van beleidsopties. Op deze wijze is in het plan-m.e.r.-proces invulling gegeven aan de beschouwing van alternatieven; op het moment dat dit het meest meerwaarde bood in het proces.

De uitkomsten van de inhoudelijke analyse uit deze verdiepingsfase zijn niet alles omvattend, maar vormden de basis voor de politieke afweging over de inhoud van de NOVI. Het inzicht in de alternatieve beleidsopties - met kansen en risico’s - legde de basis voor het in 2018 gepubliceerde Kabinetsperspectief; hierin is de richting aangegeven voor de ontwerp-NOVI. De weging van individuele beleidsopties is niet expliciet gemaakt.

Op basis van het Kabinetsperspectief - en de inzichten uit de verdiepingsfase - is de de ontwerp-NOVI uitgewerkt. Ook hierin is de weging van individuele beleidsopties niet expliciet gemaakt. De in de ontwerp-NOVI beschreven beleidskeuzes vormen een optelsom van ingrediënten uit de onderzochte alternatieve beleidsopties.