Aanpak

In 2017 hebben vier zogenaamde verdiepingsgroepen gewerkt aan een verdieping van vier strategische beleidsopgaven.

Verdiepingsgroepen

Hieronder volgt per prioriteit de aanpak van de betreffende verdiepingsgroep. Tevens is aangegeven welke partijen betrokken zijn bij de verdiepingsgroepen.