Inleiding

Dit achtergronddocument ‘De staat van de fysieke leefomgeving’ is een bijlage bij de milieueffectrapportage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Milieueffectrapportage voor de NOVI

De Nationale Omgevingsvisie

Doel van dit document ‘De staat van de fysieke leefomgeving’

Als vertrekpunt voor de effectbeoordeling in het planMER is de ‘Staat van de fysieke leefomgeving’ in beeld gebracht voor de aspecten uit het Rad van de leefomgeving.

Aanpak

Zowel de huidige ‘Staat van de fysieke leefomgeving’ als ook de referentiesituatie zijn in beeld gebracht.

Leeswijzer

Aansluitend op de opbouw van het Rad van de Leefomgeving worden in de navolgende hoofdstukken de huidige staat en de referentiesituatie beschreven voor de volgende perspectieven, aspecten en indicatoren van de staat van de fysieke leefomgeving:

Milieugezondheidsrisico

Toelichting definitie

Gezond gedrag

Toelichting definitie

Overstromingen

Toelichting definitie

Aardbevingen

Toelichting definitie

Milieurampen

Toelichting definitie

Toon meer resultaten