Inleiding

Dit achtergronddocument ‘De staat van de fysieke leefomgeving’ is een bijlage bij de milieueffectrapportage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In dit hoofdstuk zijn de context en aanpak van de milieueffectrapportage (planMER) toegelicht, het doel van dit document en de aanpak die is gevolgd voor de beschrijving van de Staat van de fysieke leefomgeving.