Beoordelingskader

Het doel van deze beoordeling is het signaleren van beleidskeuzes waarvan de uitvoerbaarheid, vanwege effecten op het Natura 2000-netwerk, twijfelachtig is.

Prioriteit 1: Ruimte voor klimaatadaptatie en energiestransitie

Uitkomsten passende beoordeling voor beleidsprioriteit 1: ruimte voor klimaatadaptatie en energiestransitie

Prioriteit 2: Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Uitkomsten passende beoordeling voor beleidsprioriteit 2: duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Prioriteit 3: Sterke en gezonde steden en regio’s

Uitkomsten passende beoordeling voor beleidsprioriteit 3: sterke en gezonde steden en regio’s

Prioriteit 4: Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Uitkomsten passende beoordeling voor beleidsprioriteit 4: Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Invloed van de beleidskeuzes op Natura 2000-gebieden in buurlanden

Grensoverschrijdende effecten treden met name op als gevolg van ontwikkelingen waarbij een toe- of afname van stikstofdepositie verwacht kan worden.