De procedure

De plan-m.e.r.-procedure is juridisch gekoppeld aan de planprocedure van de NOVI. Dit betekent dat het planMER gelijktijdig met de ontwerp NOVI in procedure wordt gebracht. In Figuur 1.1 is de plan-m.e.r.-procedure op hoofdlijnen gevisualiseerd.

Klik op het onderstaande figuur voor meer informatie. Langs de tijdlijn bevinden zich diverse tekstballonnen. Door hierop te klikken verschijnt een pop-up met nadere informatie. In sommige gevallen, zoals bij de startnota staat er 'klik hier'. Wanneer u hierop klikt wordt u direct doorverwezen naar het achterliggende brondocument. In de pdf (te downloaden rechts bovenin het scherm) wordt deze interactieve tekst onder het plaatje weergegeven.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Figuur 1.1 | PlanMER-proces en procedure