Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is uitgedrukt in het aantal banen in sectoren. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Verdienvermogen

Bij deze indicator is gekeken naar de verandering in het verdienvermogen van sectoren. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Kennis & Innovatie

Er wordt gekeken naar de verandering in de mate van kennisontwikkeling en innovatie in Nederland. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Nationale veiligheid

Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in de mate waarin nationale veiligheid wordt gegarandeerd. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….