Verdienvermogen

De huidige staat ten aanzien van het verdienvermogen van sectoren is over het algemeen overwegend goed te noemen. Het (sterk verstedelijkte) Nederland behoort tot de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is één van de landen met de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld.

Richting 2030 is de verwachting dat het huidige verdienvermogen van sectoren behouden blijft. Het Rijk werkt samen met de economische kerngebieden aan de versterking van de concurrentiekracht. Dit wordt versterkt door deze gebieden sneller te verbinden, wat een positieve invloed heeft op het aantrekken en behouden van bedrijven. Daarnaast heeft elke regio zijn eigen kracht en is een goede verbinding tussen de regio’s essentieel voor het verdienvermogen. Voor de langere termijn bestaat een onzekerheid, afhankelijk van technologische, economische en demografische ontwikkelingen.