Drinkwater

Voor deze indicator is de verandering in volume en kwaliteit van de drinkwatervoorraad in Nedreland beoordeeld. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Minerale & fossiele brandstoffen

Met deze indicator wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van verandering van het volume en de kwaliteit van de voorraad van de minerale en fossiele brandstoffen (zoals bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool). Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Grondstoffenbehoud (circulariteit)

Door de knellende voorraad van mineralen en fossiele hulpbronnen wordt (inter)nationaal ingezet op het behoud van grondstoffen door middel van circulaire economie. Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Bij deze indiactor wordt gekeken naar de verandering in het perspectief op het sluiten van grondstofkringlopen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Duurzaam landgebruik

Er wordt bij deze indicator gekeken naar de verandering in de mate van duurzaam beheer van het areaal buitengebied. Hierbij wordt tevens gekeken naar de bodem bodemvruchtbaarheid. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….