Bereikbaarheid

Bij bereikbaarheid wordt gekeken naar de verandering van het aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Energienetwerk

Bij energienetwerk wordt gekeken naar de verandering in de mate waarin vraag en aanbod voor energie zijn verbonden door de aanwezigheid van energie infrastructuur. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Digitaal netwerk

Met betrekking tot digitaal netwerk wordt gekeken naar de verandering in de digitale verbondenheid door de aanwezigheid van digitale infrastructuur. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Vestigingslocaties

Hierbij wordt gekeken naar de verandering in areaal en kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….