Waardevolle landschappen

Bij deze indicator wordt gekeken naar verandering in het areaal en de kwaliteit van waardevolle landschappen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Openbare ruimte

Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Erfgoed & archeologie

Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed (monumenten / stads- en dorpsgezichten), cultuurlandschap en werelderfgoed. De definitie van cultureel erfgoed is ontleent aan het verdrag van Faro (Raad van Europa) en is breed gedefinieerd als: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden. Het bevat zowel roerende als onroerende zaken en materiële en immateriële zaken. In relatie tot het abstractieniveau van de NOVI zijn de onroerende materiële zaken het meest relevant zoals monumenten, archeologie, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….