Bodem & ondergrond

Bij de indicator bodem en ondergrond wordt gekeken naar de verandering in de kwaliteit en het natuurlijk systeem van de bodem en ondergrond. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Grondwater

Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in de kwaliteit en het natuurlijk systeem van het grondwater. Hierbij gaat hierbij om het ‘natuurlijke systeem’ en niet om grondwater als hulpbron (drinkwater). Dit is beschouwd bij economische omgeving. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Oppervlaktewater

Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in de kwaliteit en het natuurlijke systeem van het oppervlaktewater. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Stilte & duisternis

Bij deze indicator wordt gekeken naar het areaal stille, rustige en donkere gebieden in Nederland. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….