Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Hierna worden op aspectniveau de huidige en autonome situatie omschreven binnen het kwadrant van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om de volgende aspecten: