Milieugezondheidsrisico’s

Milieugezondheidrisico omvat de verschillende risico’s voor milieu en gezondheid als gevolg van diverse omgevingsfactoren, zoals onder andere door luchtverontreiniging, geluidsbelasting of omgevings(veiligheids)risico’s. Hiermee is deze indicator gericht op gezondheidsbescherming (gezondheidsbevordering is onderdeel van de indicator gezond gedrag). De indicator sluit aan op de MilieuGezondheidsRisico-tool (MGR) die momenteel door het RIVM wordt ontwikkeld. Het betreft een scoringsinstrument waarbij risico’s van diverse omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kunnen worden uitgedrukt. De MilieuGezondheidsRisico-tool maakt gezondheidseffecten van beleidskeuzen beter inzichtelijk. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Gezond gedrag

Deze indicator is gericht op gezondheidsbevordering, specifiek door gezond gedrag, bijvoorbeeld door lopend of met de fiets een route af leggen én door een gezonde leefstijl aan te nemen (gezondheidsbescherming is onderdeel van de indicator milieugezondheidsrisico’s). Een gezonde leefstijl is een ‘zachtere’ indicator dan het aantal verplaatsingen per voet of per fiets. Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich met betrekking tot een gezonde leefstijl op: het aantal rokende Nederlanders, het aantal Nederlanders met overgewicht, het percentage dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), ontwikkeling in (on)gezond eten, het alcoholgebruik en de slaapduur. Deze indicatoren worden gehanteerd om de huidige en autonome situatie van de gezonde leefstijl in kaart te brengen. Gezond gedrag wordt gedefinieerd als de omvang in verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….