Gezond gedrag

Deze indicator is gericht op gezondheidsbevordering, specifiek door gezond gedrag, bijvoorbeeld door lopend of met de fiets een route af leggen én door een gezonde leefstijl aan te nemen (gezondheidsbescherming is onderdeel van de indicator milieugezondheidsrisico’s).

Fietsen en lopen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem: de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Deze aantallen zitten in een toenemende trend. Daarnaast heeft Nederland een gezondere leefstijl ontwikkeld afgelopen decennium: minder rokers, meer fruit- en groenteconsumptie en een stabiele trend in slaapduur. Nederland scoort echter minder op bewegen (overgewicht) en alcoholgebruik. Hierme is de staat ten aanzien van gezond gedrag in de huidige situatie over het algemeen matig te noemen. Er wordt soms voldaan aan de ambities voor gezond gedrag, zoals een toename van het aantal verplaatsingen per fiets en te voet. Lokaal zijn er nog knelpunten die gezond gedrag belemmeren. Het aantal mensen met overgewicht en diabetes neemt toe, mede door ongezond gedrag.

Richting de toekomst zal het gebruik van de fiets toenemen, maar naast het realiseren van een goede fietsinfrastructuur wordt gedragsverandering nog matig gerealiseerd. De auto en OV blijven belangrijke modaliteiten, waardoor het aandeel fietsen en lopen redelijk in lijn blijft met de huidige situatie. Voor gezond gedrag is het onzeker hoe dit zich ontwikkelt, zeker voor gezond eten, alcohol en slapen. De trends voor rokers (dalend) en overgewicht (stijgend) zetten door. Door de stabiele trend van het aandeel fietsen/lopen en de onzekerheid over de ontwikkelingen rondom gezond gedrag is de referentiesituatie overeenkomstig beoordeeld als de huidige situatie: het is de verwachting dat soms aan de ambities voor gezond gedrag wordt voldaan.