Milieurampen

Nederland zet in op het voorkomen, voorbereiden op en/of het reageren op milieurampen. Nederland kent een strenge wet- en regelgeving omtrent economische activiteiten en kent organisaties, zoals MOD, om milieurampen te voorkomen, voorbereiden of te bestrijden. Hierdoor kent Nederland geen gevulde historie van milieurampen. Nederland kent in de huidige en toekomstige situatie geen hoge risico’s voor milieurampen. Er wordt meestal aan de ambitie voldaan. Zowel in de huidige situatie als in de referentiesituatie kan de staat ten aanzien van milieurampen daarom overwegend goed worden genoemd, met lokaal kleine risico’s op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten.