Sociale samenhang

Deze indicator beschouwd de verandering in de mate van (ruimtelijke) sociale samenhang. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Inclusiviteit

Deze indicator beschouwd de verandering in inclusiviteit. Het betreft de mate waarin iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan de samenleving. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….