Economische omgeving

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

De beleidsprioriteit ‘duurzaam groeipotentieel van Nederland’ biedt kansen voor natuurlijke hulpbronnen: er zijn minder hulpbronnen nodig indien woningen en kantoren duurzaam worden gebouwd. Ook is er sprake van een grotere mate van grondstoffenbehoud wanneer gebruikte producten worden opgeslagen bij verzamelplekken en industrieën nabij energiegebruikers worden gelokaliseerd. Datacenters gebruiken aan de andere kant veel energie. Het ruimtegebruik wordt duurzamer. Als gevolg van het bieden van ruimte voor deze centra neemt het gebruik van minerale grondstoffen en hulpbronnen juist toe. Dit vormt een risico.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Voor de werkgelegenheid en het verdienvermogen zijn er vanuit de energietransitie ook veel kansen te benoemen. De vele nieuw te bouwen en te renoveren kantoren en woningen genereren werk in de bouw en installatietechniek. Ook wordt er meer werk verwacht in de opslag, overslag en transport van brandstoffen en genereert het spreiden van toerisme en recreatie kansen voor werkgelegenheid in gebieden waar nu leegstand is (b.v. Friesland). Een kanttekening is dat de werkgelegenheid in de afvalverwerking afneemt. Er is een kans dat de transformatie naar circulaire economie ‘dwingt’ tot innovatie: dit biedt kansen voor innovatiekracht (kennis & innovatie), wat de sleutel kan zijn voor de sector. Ook zijn er kansen voor de nationale veiligheid als gevolg van het minder afhankelijk zijn van het buitenland voor energie en grondstoffen.

Kansen voor een verbeterde bereikbaarheid zijn er als gevolg van o.a. de inzet op optimale (internationale) bereikbaarheid van steden en kerngebieden, goede grensoverschrijdende verbindingen en het spreiden van toerisme en recreatie.

Het slim localiseren van nieuwe industrieën en datacenters biedt kansen voor een efficiënter energienetwerk (vraag en aanbod dichter bij elkaar). De ruimtelijke reservering voor aanlanding van bestaande en nieuwe internationale datakabels via de Noordzee (om de internationale connectiviteit te waarborgen) geeft kansen voor het digitale netwerk. Tot slot kan de kwaliteit als vestigingslocatie toenemen (kans) door o.a. de investeringen in een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving in steden en regio’s.

Belangrijkste kansen: minerale & fossiele hulpbronnen, grondstoffenbehoud, duurzaam ruimtegebruik, werkgelegenheid, verdienvermogen, kennis & innovatie, nationale veiligheid, bereikbaarheid, energienetwerk, digitaal netwerk en vestigingslocaties.

Belangrijkste risico’s: minerale & fossiele hulpbronnen, werkgelegenheid, verdienvermogen.