Samenvattend overzicht van kansen en risico’s

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Belangrijkste kansen

Belangrijkste risico’s

Beleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

 • Kans op sluiten van grondstofkringlopen

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op toenemende garantie nationale veiligheid

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten

 • Risico op afname aantal banen in sectoren

 • Risico op afname verdienvermogen in sectoren

Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op verbetering van de kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlaktewater

 • Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

 • Kans op sluiten van grondstofkringlopen

 • Kans op duurzaam landgebruik

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op toenemende garantie nationale veiligheid

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico voor afname areaal natuurgebieden

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico op verkleining areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico op afname aantal banen in sectoren

 • Risico op afname verdienvermogen in sectoren

 • Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Risico op vermindering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Risico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico voor afname areaal natuurgebieden

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en daarmee een kans op een toename van gezond gedrag en een gezonde leefstijl

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 • Risico op afname gelijke kansenom deel te nemen aan de samenleving

Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename gelijke kansenom deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico op toename emissie van broeikasgassen

Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op toename kennis en innovatie

 • Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energienetwerk

 • Kans op verbeteren digitale verbondenheid door de aanwezigheid van een digitaal netwerk

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico op toename gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

 • Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 

Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme

 • Kans op vermindering van het aantal verkeerslachtoffers en verandering van het gedrag van deelnemers en mobiliteitsontwikkelingen

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename areaal natuurgebieden

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans op verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op afname van het areaal stille, rustige en donkere gebieden

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico op afname areaal natuurgebieden

 • Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op verkleining areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed.