Woonomgeving

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Er zijn kansen voor woningbouw, voorzieningen en recreatie die hangen samen met de verduurzamingen van woningen, de inzet op optimale (inter)nationale bereikbaarheid van steden en regio’s en het voorkomen van tekorten en overschotten aan kantoren, winkels en bedrijventerreinen. De inzet ten aanzien van goede grensoverschrijdende verbindingen kan een antwoord zijn op de uitdagingen die krimp, woningmarkt en een tekort aan voorzieningen vormen. Dit biedt kansen voor woningbouwlocaties en voorzieningen.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Het stimuleren van toerisme en recreatie in krimpgebieden, waar sprake is van leegstand, kan de sociale samenhang in die gebieden versterken. De inzet op een optimale bereikbaarheid en oplossen van institutionele, technische en operationele belemmeringen draagt positief bij aan de inclusiviteit: de mate waarin iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan de samenleving vergroot hierdoor.

De ruimte voor datacentra, industrieën en havenactiviteiten kan ten koste gaan van de ruimte voor woningen en voorzieningen. Ter hoogte van steden zoals Rotterdam en Amsterdam kan dit tot knelpunten leiden. Ook recreatie kan ten kosten gaan van de benodigde ruimte (b.v. uitloopgebied voor wandelen en/of fietsen). Dit levert risico’s op voor woningbouwlocaties, voorzieningen en recreatie.

Belangrijkste kansen: woningbouwlocaties, voorzieningen, recreatie, sociale samenhang en inclusiviteit.

Belangrijkste risico’s: woningbouwlocaties, voorzieningen, recreatie en inclusiviteit.