Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Wat is het toekomstperspectief en ambitie?

Het Rijk werkt aan een nieuwe duurzame, circulaire en internationaal concurrerende economie die veel maatschappelijke winst kan opleveren in termen van banen, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en exportmogelijkheden. Tegelijkertijd moet de inzet leiden tot een economie met minder uitstoot van schadelijke stoffen, zonder verspilling van grondstoffen en een beter klimaat. De grote uitdaging ligt in de transitie van de op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een schone, duurzame economie. Wel moeten de industrieën, de vervoerssector en andere vormen van bedrijvigheid sterk en internationaal concurrerend blijven en de vraag van een groeiende bevolking en economie bedienen.

Doel voor de komende periode is dat Nederland koploper is in de ontwikkeling, toepassing en export van slimme en duurzame producten, technologieën en diensten in een circulaire economie, in een internationaal onderscheidende aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving als onderdeel van een excellent vestigingsklimaat.

Figuur 4.4| Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Concrete doelen zijn:

  • Nederland heeft uiterlijk in 2050 een circulaire en CO2-arme economie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, de Energie-agenda en het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050’

  • Nederland herovert en verstevigt zijn plek in de top vijf van meest concurrerende economieën ter wereld. Het omgevingsbeleid ondersteunt dit onder meer door te zorgen voor voldoende fysieke ruimte en een excellent vestigingsklimaat. Het schept voorwaarden om een groei van 2% van het BBP per jaar mogelijk te maken.

Lees verder voor de NOVI over Duurzaam economisch groeipotentieel