Samenvattend overzicht van kansen en risico’s

Sterke en gezonde steden en regio’s

Belangrijkste kansen

Belangrijkste risico’s

Beleidskeuze 3.1: Duurzame ontwikkeling steden

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl

 • Kans op afname van het aantal verkeerslachtoffers, verandering van het gedrag van verkeersdeelnemers en mobiliteitsontwikkelingen.

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op verbeteren van de kwaliteit van openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 • Kans op verbetering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans op toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans op verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op verslechtering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Risico op afname gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

Beleidskeuze 3.2: Integrale verstedelijkingsstrategie

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl

 • Kans op verlagen kans en het gevolg van overstromingen vanuit de rivieren en de zee

 • Kans op afname van het aantal verkeerslachtoffers, verandering van het gedrag van verkeersdeelnemers en mobiliteitsontwikkelingen.

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans op verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.en daarmee een kans op een toename van de bereikbaarheid

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 • Kans op verbetering (ruimtelijke) sociale samenhang

 
 

Beleidskeuze 3.3: Woningvraag sluit aan bij aanbod

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 

Beleidskeuze 3.4: Geconcentreerde verstedelijking

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op verminderen emissie van broeikasgassen

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans op toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans op vergroting areaal en kwaliteit waardevolle landschappen

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op verbetering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten

 • Risico op toename aantal verkeersslachtoffers, verandering gedrag van verkeersdeelnemers en mobiliteitsontwikkelingen. En daarmee een toename van het risico op de verkeersveiligheid

 • Risico op toename van de intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Risico op toename kans op en de gevolgen van wateroverlast

 • Risico op afname areaal en kwaliteit waardevolle landschappen

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico op afname aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.

 • Risico op afname kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Risico op verslechtering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Risico op afname gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op verslechtering (ruimtelijke) sociale samenhang

Beleidskeuze 3.5:Klimaatbestendige steden en regio’s

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl

 • Kans op verlagen kans en het gevolg van overstromingen vanuit de rivieren en de zee

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op verminderen emissie van broeikasgassen

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans op verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename volume en kwaliteit drinkwatervoorraad

 • Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod door de aanwezigheid van energie infrastructuur

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 
 

Beleidskeuze 3.6: Bereikbaarheid stad en regio

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en een gezonde leefstijl

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op afname van het aantal verkeerslachtoffers, verandering van het gedrag van verkeersdeelnemers en mobiliteitsontwikkelingen.

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op vergroten kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op verbetering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico op verslechtering (ruimtelijke) sociale samenhang

 • Risico op afname gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

Beleidskeuze 3.7: In gebieden met bevolkingsdaling versterken we de vitaliteit en leefbaarheid

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving