Sterke en gezonde steden en regio’s

Wat is het toekomstperspectief en de ambitie?

De stad van de toekomst en de regio van de toekomst vragen om nieuwe keuzes in de inrichting van onze leefomgeving. Steden en regio’s met een optimaal woon- en werkklimaat voor iedereen en een hoog voorzieningenniveau zijn de ambitie. Dat betekent compact bouwen met woningen voor iedereen en het werk dichtbij. Een gezonde, veilige en klimaatbestendige stad met ruimte voor groen, natuur en water. Met openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Een duurzaam mobiliteitssysteem om te zorgen dat alles bereikbaar is, liefst te voet, met de fiets of het OV. Een stad met ruimte voor nieuwe economie en initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de stad en haar bewoners.

Kortom, Nederland wil niet alleen in de top 5 van duurzame economische landen staan, maar ook in de top van landen met gezonde, veilige en leefbare steden.

Om de economische concurrentiekracht te versterken én tegelijkertijd de attractiviteit, verduurzaming en bereikbaarheid van de stedelijke regio’s te verbeteren is een systeemsprong noodzakelijk. Essentieel wordt om verstedelijkingsopgaven in samenhang te bezien en aan te pakken met gewenste transities op het gebied van mobiliteit, klimaat en energie.

Figuur 4.6 | Sterke en gezonde steden en regio’s

Lees verder voor de NOVI over Sterke en gezonde steden en regio's