Sterke en gezonde steden en regio’s

Nieuw in dit beleid is met name de focus op het verbeteren van de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van het bestaande stedelijk gebied. Dit heeft over het algemeen geen negatieve invloed op het Natura 2000-netwerk. Daarnaast is klimaatadaptatie van de bebouwde omgeving belangrijk om beter te kunnen inspelen op bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast door klimaatverandering. Er wordt ingezet op een compacte verstedelijking en het mobiliteitssysteem in en rondom steden wordt gebruiksvriendelijker. Mogelijk dat de ruimtevraag voor verstedelijking en goede ontsluiting negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-netwerk. Het beleid is uitvoerbaar.