Terinzagelegging

De ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zal samen met het milieueffectrapport van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage worden gelegd bij de provinciehuizen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Tijdens deze periode worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd in elke provincie. U kunt van 20 augustus tot en met 30 september een zienswijze indienen op de Nationale Omgevingsvisie en/of het milieueffectrapport. Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten (wanneer, waar en wat u kunt verwachten) en over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/NOVI.